Apie skyrių Galerija Narystė Kontaktai
Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
PARAŠYKITE MUMS
Jūsų el. paštas:
Jūsų žinutė:
Apie skyrių

 

Priešistorė

 
 

 Dabartinės Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų Panevėžio skyriaus istorijos ištakos – Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis. Patys pirmieji žingsniai buvo žengti renkant atstovus į Aukščiausiąją Tarybą – Atkuriamąjį Seimą (1990-1992). Kartu su panevėžiečiais (vėliau Tėvynės Sąjungos ir Lietuvos krikščionių demokratų partijos nariais) Egidijumi Jarašiūnu ir Juliumi Beinortu į Lietuvos Respublikos Seimą Panevėžio rinkėjai delegavo dabartinį mūsų partijos Garbės pirmininką prof. Vytautą Landsbergį ir buvusį bendrapartietį ilgametį Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento vadovą Mečį Laurinkų.

 

 

Fotografija iš asmeninio Algirdo Blažio archyvo. Rinkimai į Aukščiausiąją Tarybą– Atkuriamąjį Seimą (1990 m.)

 

Profesoriaus Vytauto Landsbergio paskatintas 1993 m. pavasarį tuometinis Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Panevėžio skyriaus pirmininkas Rytis Mykolas Račkauskas ėmė burti apie save bendraminčius inteligentijos atstovus, politinius kalinius ir tremtinius, kitus Panevėžio bendruomenės šviesuolius. Nuolatine jų susirinkimų vieta tapo Panevėžio teatras „Menas“, kurio direktorius – meno vadovas Julius Dautartas ir vyriausiasis dailininkas Kęstutis Vaičiulis taip pat aktyviai dalyvavo Sąjūdžio, o vėliau ir partijos veikloje. 

 


 

A.a. Algimanto Bandzos fotografija (iš asmeninio Algirdo Blažio archyvo). Panevėžio skyriaus steigimo iniciatoriai: prof. Vytautas Landsbergis (pirmas iš dešinės) ir pirmasis pirmininkas Rytis Račkauskas (viduryje) su ilgamečiu Persitvarkymo Sąjūdžio Panevėžio skyriaus pirmininku Algirdu Blažiu (pirmas iš kairės).

 

 

Pradžia

 

            Lietuvos konservatorių partijos Panevėžio skyrius įkurtas 1993 m. gegužės 1 d., Panevėžio delegatams nuvykus į steigiamąjį partijos suvažiavimą. Vėliau susirinkime Panevėžyje buvo tik įforminti dokumentai ir išduoti pirmieji partijos narių bilietai.

 

Panevėžio skyriaus steigėjai:  Egidijus Jarašiūnas, Rytis Mykolas Račkauskas,  Dženardas Dambrauskas, Auksentas Markevičius, Julius Dautartas, Algimantas Vytėnas. Kęstutis Vaičiulis, Algirdas Šatas, Aldona Mockienė, Vytautas Bosas, Rita Žeromskienė, Danutė Janauskienė, Vytautas Simonavičius, Petras Žeromskas, Tomas Josas, Nijolė Liugienė, Vygaudas Vyšniauskas, Violeta Dambrauskienė, Rimantas Liepa, Vida Sofija Rinkūnaitė, Dalia Meškauskienė, Janina Miškinienė, Giedrė Pagareckienė, Nomeda Simėnienė, Arnoldas Simėnas, Loreta Gruškienė ir kiti.

 

            Skyriaus pirmininku išrinktas Rytis Mykolas Račkauskas, sekretorėmis - Aldona Mockienė ir Roma Šerplienė.

 

            1996 m. lapkričio mėnesį skyrius buvo reorganizuotas, įsteigiant 2 skyrius – Nevėžio ir Vakarinį. Nevėžio skyriaus pirmininku išrinktas Zigmundas Krivickas, sekretore – Gražina Kardašienė. Vakarinio skyriaus pirmininku išrinktas Vladislovas Grėbliūnas, sekretore – Genovaitė Žižiūnienė. 1998-2002. m. Nevėžio skyriui vadovavo Ričardas Grainys, sekretoriavo Romalda Šerplienė. Vakariniam skyriui nuo 1998 m. vadovavo Remigijus Glinskis, bet 2000 m. atsiskyrus nuosaikiesiems konservatoriams, Remigijus Glinskis tapo tos partijos nariu ir skyriui vadovauti pradėjo Vidmantas Baltramiejūnas. Sekretore liko Genovaitė Žižiūnienė.

 

2002m. abu skyriai buvo sujungti į vieną. Pirmininku išrinktas Vitas Matuzas, sekretoriumi – Petras Leikauskas. 2007 m. skyriaus sekretoriumi tapo Viktoras Trofimovas.

 

Stiprėjame

 

      2003 m. lapkričio 8d. Tėvynės sąjungos ir Lietuvos dešiniųjų sąjungos suvažiavimai pritarė nutarimams dėl partijų jungimuisi. Tuo metu į Tėvynės Sąjungos aktyviųjų narių gretas įsiliejo Lietuvos dešiniųjų sąjungos Panevėžio skyriaus nariai: Arturas Grucė, Stasys Kalvėnas, Genovaitė Inčiūrienė ir kt.

 

2004 m. vasario 7 d. Vilniuje įvyko Jungiamasis Tėvynės Sąjungos ir Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos suvažiavimas, po kurio Panevėžio skyrių papildė politiniai kaliniai – aktyvūs Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio nariai Algirdas Blažys ir Romualdas Paplauskas, Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio Prezidiumo pirmininkas Jonas Čeponis ir kt.

 

2008 m. gegužės 17 d. Tėvynės Sąjunga susijungė su Lietuvos krikščionimis demokratais. 2008 m. rugpjūčio 29 d. įvyko  Panevėžio skyriaus jungiamasis susirinkimas. Pirmininku tapo Vitas Matuzas, pirmuoju pavaduotoju – buvęs Lietuvos krikščionių demokratų Panevėžio skyriaus pirmininkas Petras Luomanas. Partijos sekretoriumi patvirtintas Viktoras Trofimovas, o nuo 2008 m. lapkričio 30 d. – Jolita Stankevičiūtė. Tuo metu Panevėžio skyriaus nariais tapo veiklūs krikščionys demokratai: Petras Luomanas, Vitalijus Satkevičius, Nepriklausomybės akto signataras Julius Beinortas, žinomas gydytojas ortopedas Darius Staugaitis, kultūros veikėja, dabartinė skyriaus Senjorų bendrijos pirmininkė Ona Juospaitienė ir kt.

 

Gyvenimas tęsiasi

 

Panevėžio skyriaus svarbiausiu įvykiu 2009 m. tapo Kristaus Karaliaus katedroje J.E. Vyskupo Jonas Kaunecko įvykdytas skyriaus vėliavos pašventinimas.

 

2011 m. skyriaus pirmininku perrinktas Vitas Matuzas. Jo pavaduotojais tapo: Algirdas Blažys, Maurikijus Grėbliūnas, Ričardas Grainys, Arturas Grucė, Petras Leikauskas, Petras Luomanas, Zinaida Marmokienė, Vitalijus Satkevičius, Romalda Šerplienė, Viktoras Trofimovas. Skyriaus sekretore patvirtinta Jolita Stankevičiūtė, nuo 2012 m. vasario 8 d. – Dalia Meškauskienė. Nuo 2012 m. gegužės 1 d. iki 2013 m. gegužės 9 d. Panevėžio skyriui vadovavo Romalda Šerplienė. 2013 m. gegužės 9 d. pirmininku išrinktas Maurikijus Grėbliūnas. Sekretore liko Dalia Meškauskienė.

 

Dalyvavimas  Panevėžio miesto savivaldoje

 

1990-1995 m. Panevėžio miesto taryboje iš 50 jos narių, 47 buvo deleguoti Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Panevėžio skyriaus. Iš jų 15 vėliau tapo Tėvynės Sąjungos nariais.

 

1995 m. į miesto savivaldybės Tarybą išrinkta 14, 1997 m. – 15,  2000 m.– 7, 2002 m. – 9, 2007 m. – 8, 2011 m. – 9 Tėvynės Sąjungos nariai.

 

 

 

Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų Panevėžio skyriaus nariai – Savivaldybės tarybos pirmininkai, merai, apskričių viršininkai:

 

Panevėžio apskrities viršininku 2008-2010 m. dirbo Viktoras Trofimovas.

 

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos pirmininku nuo1991 m. spalio 18 d.iki 1995 m. balandžio 13 d. buvo Tomas Josas.

 

Panevėžio miesto merai – Tėvynės Sąjungos (vėliau)  Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos nariai:

 

1992 m. rugsėjo 11 d. – 1992 m. lapkričio 12 d. – Dženardas Dambrauskas (laikinai ėjo mero pareigas); 1995 m. balandžio 13 d. – 1997 m. sausio 31 d. – Tomas Josas; 1997 m. sausio 31 d. – 1997 m. vasario 17 d. – Raimundas Alekna (laikinai ėjo mero pareigas); 1997 m. vasario 17 d. – 1997 m. balandžio 8 d. – Rimantas Liepa; 1997 m. balandžio 8 d. – 2000 m. balandžio 11 d. – Vitas Matuzas; 2003 m. balandžio 10 d. – 2007 m. balandžio 12 d. Vitas Matuzas; 2007 m. balandžio 12 d.– 2008 m. birželio 12 d.– Vitas Matuzas; 2010 m. sausio 21 d. – 2011 m. balandžio 12 d. – Vitalijus Satkevičius; 2011 m. gruodžio 5 d. (iki šiandien) –  Vitalijus Satkevičius. 2013 m. rugsėjo 19 d. mero pavaduotoju paskirtas dabartinis partijos Panevėžio skyriaus pirmininkas Maurikijus Grėbliūnas

 

Šiandien

 

Panevėžiečiai rengia daug patriotinių renginių, aktyviai dalyvauja pilietinėse pavasarinėse miesto švarinimo, rudeninėse medelių sodinimo akcijose, partijos sąskrydžiuose ir pažintinėse kelionėse. Vasarą skyriaus bendrapartiečiai kartu su savo šeimų nariais linksmai švenčia vardadienius ir rengia iškylas, kuriose puoselėja lietuviškus papročius ir krikščioniškas konservatyvizmo tradicijas.

 


 

Žengia Panevėžio skyrius. Sąskrydis Rukloje 2012 m. Valdo Somovo fotografija

 

Draugiški ryšiai sieja Panevėžio miesto ir rajono Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų skyrius. Išskirtingiausias bendras abiejų skyrių renginys – Prof. Vytauto Landsbergio 75 metų jubiliejui skirtas ąžuolų sodinimas Panevėžio rajone, įvykęs 2007 m. spalio 20 d.

 

Panevėžio skyrius bendradarbiauja su savivaldos institucijomis, teritorinėmis miesto bendruomenėmis, tautinių mažumų ir kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis. Dalis šių organizacijų narių yra Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų Panevėžio skyriaus rėmėjai, noriai dalyvaujantys viešuose plačiajai Panevėžio bendruomenei skirtuose bendrapartiečių rengiamuose renginiuose. Pats populiariausias toks renginys Panevėžyje – kasmetinė „Rožių kiemo šventė“ teritorinėje Rožyno bendruomenėje. 

 

 

2011 m. rugpjūčio 7 d. „Rožių kiemo šventė“ Rožyno bendruomenėje. Valdo Somovo fotografija.

 

Mūsų iškiliausieji

 

                      Bendrapartiečiai didžiuojasi skyriaus nariais, garsinančiais Panevėžį ir Lietuvą visame pasaulyje: geležiniu žmogumi vadinamu triatlonininku Vidmantu Urbonu, režisieriumi Juliumi Dautartu, skulptoriumi Algimantu Vytėnu. Bet pati iškiliausia skyriaus asmenybė – aviakonstruktorius Vladas Kensgaila, senos Švėkšnos bajorų Kęsgailų giminės palikuonis, kuris 2013 m. rugsėjo 23 d. švęs 80 metų jubiliejų.  Jis sukonstravo apie porą dešimčių lėktuvų ir lėktuvėlių, iš kurių svarbiausia yra tiksli lėktuvo „Lituanica“, kuriuo Atlantą perskrido legendiniai lakūnai Steponas Darius ir  Stasys Girėnas, kopija.

 

  

 

 Vlado Kensgailos 75 metų jubiliejaus šventė 2008 m. kartu su bendrapartiečiais Stetiškių aerodrome. Valdo Somovo fotografija.

 

Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų Panevėžio skyrius šiuo metu vienija 612 įvairaus amžiaus narių.Skyriuje veikia Politinių kalinių ir tremtinių frakcija, Krikščionių demokratų frakcija, Konservatoriškos minties klubas, Senjorų bendrija.

 


 

 

Aktyvios Panevėžio skyriaus narės kviečia tikėti Lietuvos ateitimi. Sąskrydis Molėtuose 2008 m. Valdo Somovo fotografija.

 

Ištikimi pagalbininkai

 

Ištikimiausi Panevėžio skyriaus pagalbininkai ir daugelio renginių rėmėjai – UAB „Radijo pulsas“ ir UAB „Spektras“, kuriems vadovauja bendrapartietis Valdas Somovas.

 

Visos teisės saugomos © 2013 Tėvynės sąjunga